Kennis is macht. Gebruik elk moment van je leven om dat te bereiken.

Rooms

Het stadsleven is goed voor WERK. Maar niet voor spirituele vooruitgang.?

Doorbrengen een par Rustige Dagen

Weekenden, vakanties, enz. kunnen vruchtbaar worden gebruikt. Het lichaam en de geest kunnen worden verplaatst van de drukke wereld naar de spirituele wereld. Weg van ons centrum van Zijn blijven we worstelen om evenwicht. Het is moeilijk om vrede en kalmte te hebben temidden van tumult. We begrijpen niet dat vrede een innerlijke kwaliteit is.

De dimensie van zijn is niet buiten maar binnen. Dit komt omdat onze essentiŽle aard vrede is. Als er innerlijke rust is, is er gezondheid, is er mentale stabiliteit, zijn er successen.

.
Mogelijk heeft u iets opgemerkt in dit centrum. Er is een bord waarop "Jayrambati" staat. Wat betekent dit?
Jayrambati is niet meer alleen de geboorteplaats, een klein dorp in Bengal, van Moeder Sri Sarada Devi. Het is het symbool van spirituele verjonging geworden. Jayrambati symboliseert de concentratie van Moederkracht, die bevrijdt, die existentieel verdriet wegneemt en die het hoogste goed schenkt.
Daarom noemen we ons Vedanta Centrum in Nederland "Jayrambati".
Dit centrum is bijzonder, het heeft de heilige grond van talloze heilige plaatsen in India. De trillingen zijn sterk.
U kunt dus profiteren van deze plek, gewoon er verblijven is genoeg. U kunt ook deelnemen aan de dagelijkse activiteiten, zie ook de agenda op de Home pagina: Plan van deze maand en bij Menu: Routine pagina voor meer informatie.Onze kamers zijn eenvoudig. Ons eten is simpel. Toch is er warmte.

Kom gewoon genieten!
Voor aanmelden of informatie kunt u contact met ons opnemen.
Schrijf naar: vedanta.nederland@gmail.com

City life is good for WORK. But not for spiritual advancement.

Spend Some Quiet Days Here

Weekends, holidays, etc. can be used fruitfully. The body and mind can be moved from the busy world to the spiritual world. Away from our center of being, we continue to struggle to have balance, peace and calm in the midst of turmoil. We don't understand that peace is an inner quality. Its dimension is not outside but inside. This is because our essential nature is peace. When there is inner peace, there is health, there is mental stability. And there are successes.
Jayrambati is no longer just the birthplace, that small village in Bengal, of Mother Sri Sarada Devi. It has become the symbol of spiritual rejuvenation. Jayrambati symbolizes the concentration of Mother Power, which liberates, which removes existential sorrow, and which bestows the highest good. That is why we call our Vedanta Center in the Netherlands "Jayrambati".

This center is special. It has the sacred ground of numerous sacred places in India. The vibrations are strong.
So you can take advantage of this place. Just staying is enough. You can also participate in the routine. See the routine page for more information.
Our rooms are simple. Our food is simple. Yet there is warmth.
Just come and enjoy! Write to us at vedanta.nederland@gmail.com