Wat Doen wij?

Routine

Wij willen graag dat u bent met ons!

Dagelijkse Activiteiten

Elke dag is een nieuwe dag en een nieuwe opportuniteit om een nieuwe deur van de Waarheid te openen. De Vedanta Vereniging van Holland begint haar dag met gebeden. Over het algemeen is het rond 5.30 uur nog koud. Als het te koud is, starten wij om 6.00 uur. Voor ongeveer 30 minuten. Het allerhoogste Bewustzijn vereren in zijn verschillende goddelijke vormen en manifestaties. Daarna volgt het gebed voor vrede, gezondheid en welvaart voor iedereen. Aansluitend gaan wij mediteren.
Rond 8 uur is er pujadie is geen uitgebreid ritueel zoals het zou moeten zijn. Het is niet eenvoudig om dagelijks aan bloemen en andere ingrediŽnten te komen. We doen een eenvoudige puja, de aanbidding van Sri Ramakrishna met gebeden.
'S Avonds hebben we arati, een eenvoudig ritueel. We zwaaien met een eenvoudige lamp voor het goddelijke. We hebben geestelijk licht nodig om de donkere hoeken van onze ziel te verlichten. Het bekendste lied van Swami Vivekananda, "khandana-bhava-bandhana", "To the Remover of all worldly bondages", wordt gezongen.
De avondsessie is van korte duur. Bezoekers kunnen zo lang als ze willen in meditatie blijven. De tempel is het centrum van contemplatie.
Dit is dus de dagelijkse routine.

VREDE VREDE VREDE
Sh‚nti is het woord! Shanti betekent vrede. We moeten vrede niet alleen als stilte aanzien. We denken dat wanneer er een kamer of natuur is zonder geluid het vredig is. Vrede is de energie die turbulentie van de geest [mind] stopt. De turbulente geest is de geest met ontelbare golven die op en neer gaan, dit brengt het lichaam in beroering. Het lichaam wordt zwak en vatbaar voor kwalen. De turbulente geest creŽert gemakkelijk daaeom conflicten is er zinloosheid, gebrek aan begrip, ruzies, scheidingen, enz.
Vrede is het medicijn, en daar bidden we voor! Laat er vrede zijn.
Doe met ons mee!


Kom gewoon genieten! Schrijf ons op vedanta.nederland@gmail.com

we wish and hope you are with us!

Our Daily Activities

The Vedanta Society of Holland begins its day with prayers. Generally it is at around 5:30 a.m. due to intense cold. If it is too cold, 6:00 a.m. also. For about 30 minutes. Venerating supreme Consciousness in its various divine forms, and manifestations. Prayer for peace, health, prosperity of everyone. Then we do meditation.
Around 8 a.m., there is puja. Puja is not an elaborate ritual as it should be. It is not easy to get flowers and other ingrediants daily. We do simple puja, which is the worship of Sri Ramakrishna with prayers.
In the evening, we have arati. This is a simple ritual. We wave a simple lamp before the Divine. That is all. The most famous song by Swami Vivekananda, "khandana-bhava-bandhana", "To the Remover of all worldly bondages", is sung.
The evening session also is for a short period.
Visitors can sit in meditation as long as they wish. The temple is the centre of contemplation.
So this is the daily routine.
PEACE PEACE PEACE
Shanti is the word. Shanti means peace. We must not mistake peace as silence only. We think that when there is a room or nature without sound, it is peaceful. Peace is the energy which stops turbulence of the mind. The turbulent mind is the mind which has countless waves rising and falling. This agitates the body. Thus the body remains unhealthy, weak, and is prone to ailments. the turbulent mind creates conflicts easily. Therefore there is meaninglessness, lack of understanding, quarrels, separations, etc.
Peace is the medicine. And that is what we pray for! Let there be peace.
Join us!

Just come and enjoy! Write to us at vedanta.nederland@gmail.com

 

Over Ons

About the Vedanta Society /Over de Vedanta Vereniging

Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland is een charitatieve spirituele en culturele en religieuze vereniging. Het draait alleen op uw bijdragen. Deze Vedanta Society is een tak van de Ramakrishna Orde van India. [niet hare krishna]. Alle informatie over ons hoofdquartier: www.belurmath.org. De allereerste niet-Indiase monnik van de Ramakrishna-orde was Swami Atulananda [Cornelis Heijbloem]. Lees hier over Cornelis Heijbloem.

De Vedanta Society of Holland verwelkomt vrijwilligers.We hebben uw hulp nodig. Wat u ook kunt, help ons alstublieft! Zelfs een beetje onzelfzuchtig gedaan, levert ruime beloningen op van het Divine. Als u ons op wat voor manier dan ook kunt helpen, neem dan contact met ons op: vedanta.nederland@gmail.com
De Ramakrishna Vedanta Vereniging is opgericht in 1989. Tot 2020 was het in Amstelveen. Nu zijn we in Hoogersmilde. De monnik, Swami Sunirmalananda, is de president en spiritueel leider van het centrum. Hij is de contactpersoon.

Please visit our complete website for all information about us here: www.vedanta-nl.org

Bedankt!!